Polityka prywatności - Angel Drinking Water Industrial Group
  • linkin
  • Facebook
  • youtube
  • dwa
  • Instagram

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) reguluje, w jaki sposób Angel Drinking Water Industrial Group („Anioł”, „nas”, „nasz” lub „my”) może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać informacje, które uzyskujemy za pośrednictwem naszych produktów, usług i strony internetowe.Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej lub zamawiając lub rejestrując się w celu korzystania z Usług, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.Prosimy o zapoznanie się z całą Polityką Prywatności przed użyciem lub przesłaniem informacji do Usług Angel.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ POLITYKI.KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG, UZYSKAJĄC DOSTĘP LUB POBIERAJĄC, AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ NA PRAKTYKI OPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE, W IMIENIU SOBIE ORAZ WSZYSTKICH OSÓB I PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE REPREZENTUJESZ.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ
Kiedy wchodzisz w interakcję z nami za pośrednictwem Usług, zbieramy od Ciebie dane osobowe i inne informacje, zgodnie z definicją i opisem poniżej:
Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie.Zbieramy od Ciebie informacje, gdy na przykład tworzysz konto, dokonujesz zakupu, publikujesz w naszej Witrynie lub w inny sposób kontaktujesz się z nami.Rodzaj gromadzonych przez nas informacji różni się w zależności od interakcji użytkownika z naszą Witryną i usługami.Kiedy tworzysz konto, zbieramy Twoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło i ogólną lokalizację.Jeśli dokonasz zakupu, zbierzemy informacje dotyczące płatności, takie jak informacje o karcie kredytowej lub inne informacje o koncie płatniczym.Jeśli skontaktujesz się z nami w celu obsługi klienta, zbierzemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, hasło i informacje o Twoim bilecie serwisowym.Kiedy przesyłasz formularz w naszej Witrynie z prośbą o komunikację z naszymi przedstawicielami, rejestrujesz się w celu subskrypcji, takiej jak blog lub biuletyn lub pobierasz treści dotyczące naszych produktów i usług, zbieramy Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, region, numer telefonu lub wszelkie inne informacje identyfikujące.Nigdy nie będziemy przetwarzać ani gromadzić żadnych danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych.
Analityka stron trzecich.Używamy automatycznych urządzeń i aplikacji, takich jak Google Analytics, do oceny korzystania z naszej Witryny.Możemy również użyć innych środków analitycznych do oceny naszych Usług.Używamy tych narzędzi, aby pomóc nam ulepszyć nasze Usługi, wydajność i doświadczenia użytkowników.Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia do świadczenia swoich usług.Nie udostępniamy Twoich danych osobowych tym stronom trzecim.

JAK MOŻEMY WYKORZYSTAĆ TWOJE INFORMACJE
Używamy twoich informacji, w tym twoich danych osobowych, do następujących celów:
1.0 Wykorzystujemy Twoje dane, aby świadczyć Ci nasze Usługi, komunikować się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Usług, odpowiadać na Twoje zapytania, realizować Twoje zamówienia oraz w innych celach związanych z obsługą klienta.
2.0Angel może również wykorzystywać Twoje informacje zebrane za pośrednictwem Usług, aby pomóc nam ulepszyć zawartość i funkcjonalność Usług, lepiej zrozumieć naszych użytkowników i ulepszyć Usługi Angel.
3.0 Używamy informacji, w tym danych osobowych, wyłącznie do celów wewnętrznych i związanych z usługami i możemy je udostępniać stronom trzecim, aby umożliwić nam usprawnienie Usług Angel.Możemy wykorzystywać i przechowywać wszelkie gromadzone przez nas dane w celu świadczenia i ulepszania Usług Anioła.
4.0 Możemy kontaktować się z Tobą, korzystając z danych kontaktowych, które nam przekazujesz, w celu weryfikacji Twojego konta oraz w celach informacyjnych i operacyjnych, takich jak zarządzanie kontem, obsługa klienta lub konserwacja systemu.
5.0We may use your personal information and other information to communicate with you by email or push notification on a daily, weekly or monthly basis to provide you with information we think may be of interest to you. You may opt out of marketing emails at any time by using the opt-out link in an email. You can also request permanent deletion of your records by submitting a request to info@angelwatersolutions.com. We do not rent, sell, or share m information about you with other people or nonaffiliated companies for their direct marketing purposes. We also do not provide any personal information to any third-party ad networks.
6.0 Możemy deidentyfikować i agregować dane zebrane za pośrednictwem Usług Angel i wykorzystywać je w dowolnym celu.

JAK MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE INFORMACJE
Sprzedawcy i usługodawcy.Możemy udostępniać wszelkie informacje, w tym dane osobowe, które otrzymujemy, sprzedawcom i usługodawcom, którymi się zajmujemy.
Zgodnie z wymogami prawa i podobnych ujawnień.Możemy uzyskać dostęp, zachować i ujawnić Twoje dane osobowe, inne informacje o koncie i treści, jeśli uważamy, że jest to wymagane lub właściwe w celu: spełnienia żądań organów ścigania i procedur prawnych, takich jak nakaz sądowy lub wezwanie do sądu;odpowiadać na Twoje prośby;lub chronić Twoje, nasze lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa.
Fuzja, sprzedaż lub inne przeniesienie aktywów.Jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie, finansowanie due diligence, reorganizację, upadłość, zarząd komisaryczny, sprzedaż aktywów firmy lub przeniesienie usługi do innego dostawcy, Twoje dane mogą zostać sprzedane lub przekazane w ramach takiej transakcji, zgodnie z prawem i/lub umowy.Nie możemy kontrolować, w jaki sposób takie podmioty mogą wykorzystywać lub ujawniać takie informacje.

STRONY I APLIKACJE OSÓB TRZECICH
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Usług Angel.Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Angel („Witryny Osób Trzecich”).Nie jesteśmy właścicielami, nie kontrolujemy ani nie obsługujemy takich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki takich witryn, do których prowadzą łącza.Polityka prywatności i praktyki dotyczące takich witryn, do których prowadzą łącza, mogą różnić się od niniejszej Polityki prywatności i naszych praktyk.Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności takich witryn, do których prowadzą linki, przed ujawnieniem danych osobowych w takich witrynach, ponieważ te polityki prywatności będą miały zastosowanie do informacji gromadzonych za pośrednictwem tych witryn stron trzecich.

PRYWATNOŚĆ DZIECI
Nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie wykorzystujemy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem usług Angel.Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało Angel swoje dane osobowe za pośrednictwem Usług, skontaktuj się z nami, a my postaramy się usunąć te informacje z naszych baz danych.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI
Podejmujemy kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz posiadamy zestaw procedur i najlepszych praktyk ustanowionych w celu obsługi Twoich danych osobowych, jak wymieniono poniżej.

1. Dane nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym ani wewnątrz firmy, ani na zewnątrz.
2. Dane będą regularnie przeglądane i aktualizowane, jeśli okażą się nieaktualne.
3. Dostęp do danych będzie chroniony silnymi, złożonymi hasłami wyłącznie przez upoważniony personel i nigdy nie będzie udostępniany." Dane przechowywane na nośnikach fizycznych będą bezpiecznie zablokowane, gdy nie będą używane.
4. Dane będą przechowywane wyłącznie na wyznaczonych dyskach i serwerach i powinny być przesyłane wyłącznie do zatwierdzonych usług przetwarzania w chmurze.Serwery zawierające dane osobowe będą zlokalizowane w bezpiecznym miejscu, z dala od ogólnej powierzchni biurowej.
5. Kopie zapasowe danych są często tworzone zgodnie ze standardowymi procedurami tworzenia kopii zapasowych.
6. Wszystkie urządzenia zawierające dane są chronione przez zatwierdzone oprogramowanie i sprzęt używany w celach bezpieczeństwa.
7. Wszystkie strony internetowe, które mają dostęp do danych osobowych, będą korzystać z szyfrowania SSL z zaufanego urzędu certyfikacji.

W przypadku naruszenia danych powiadomimy Cię natychmiast po wykryciu, ale nie później niż 72 godziny od jego wykrycia.Poza naszymi zasadami i przepisami nie możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa Internetu i nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz.Nie ponosimy odpowiedzialności za niezamierzone ujawnienie.

ZAKTUALIZUJ SWOJE INFORMACJE
If you would like to update or modify any information you have provided us, you can do so by emailing us at info@angelwatersolutions.com. You also reserve the right to request a copy of your personal information from our database and/or request permanent deletion of your records by submitting a request to info@angelwatersolutions.com. If wish to reverse your consent on all items outlined on this Privacy Policy, you can do so by contacting us at info@angelwatersolutions.com. For any further questions or concerns about this Privacy Policy or the use of your information, please contact us at  info@angelwatersolutions.com.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI I PRAKTYKACH
Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych.Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk dotyczących prywatności.